Hajnóczy-bibliográfia

From wikibase-docker

Hajnóczy-bibliográfia

A jegyzék Hajnóczy Péter (1942–1981) kiadásban megjelent műveinek bibliográfiai adatait gyűjti egybe, beleértve a folyóiratos megjelenéseket, szerzői köteteket, magyar és idegen nyelvű antológiákat, különböző gyűjteményes köteteket és közoktatási szöveggyűjteményeket is. A kiadástörténet elkészítésére a szerző teljes fennmaradt hagyatékának digitális feldolgozása (Hajnóczy-hagyaték) adott okot. A bibliográfiai adatok szemantikus adatbázisban való elhelyezése így a két adategyüttes, a kiadásban megjelent és a hagyatékban maradt korpusz összekapcsolására is lehetőséget ad.

A jelen projektben szereplő bibliográfiai adatok 2018 és 2021 között lettek összegyűjtve. A bibliográfia összeállításakor fontos forrást jelentett Székely András 1999-ben készült válogatott bibliográfiája és a Hoványi Márton és Herczeg Sára által 2012-ben készített irodalomjegyzék.

A Hajnóczy-bibliográfia rekordjai elérhetőek itt.

A projekt szakmai felelőse: Ludmán Katalin


Bibliography of Péter Hajnóczy  

This project brings together bibliographic data of Péter Hajnóczy’s (1942–1981) published works, including texts in periodicals, author volumes, anthologies in Hungarian and foreign languages, various anthologies and collections of texts used in education. The reason for the bibliography was the preparation of the digital Hajnóczy archive. Placing the bibliographic data in a semantic database also gives the opportunity to connect the two sets of data: the published and the archival corpus.

The bibliographic data included in this project were collected between 2018 and 2021. The selected bibliography of András Székely, prepared in 1999, and the bibliography prepared by Márton Hoványi and Sára Herczeg in 2012 were an important source when compiling the bibliography.

Records of the Bibliography of Péter Hajnóczy are availabe here.

The person responsible for the project: Katalin Ludmán