Adattári adat Q330785

From wikibase-docker

66.

Térey Mária – Szendrey Júliához

[Nagy-]Károly, 27-ik April, 847.

Kedves Juliám!

Leveled reggel tegnap kaptam, kerestetém a kívánt könyvet mindenkinél, de sehol nem volt lelhető, irnod akartam hogy nints Károlyba senkinek de az ember nem várt. Ugyan is tegnap estve a Pesti táskába kaptam ezen ide zárt könyvet, nékem volt cimezve, benn egy kis cédula feküdt mellyben kér, néked elküldeni, s nevébe igen igen boldog házaséletet kívánni, mert úgy hallja, hogy férjhez mégy. – A tegnapi események egy Chaost szültek agyamba, azért nem irtam tegnap mert nem tudtam mit. Korán reggel kedves Luizám halálát tudtam meg, utánna a Te fel izgatott kedélyű leveled kaptam, melly fájdalmam növelte, mert szenvedni láttalak, s nem volt kezembe eszköz, hogy könnyebbitsek rajtad, estve Pe. .fi könyvét kaptam azon pár sorokkal, melly[!] keserű elszántságát mutatják s engem is sebzettek, mert Téged illet olly nem érdemlett vád. Ha ma postanap van, rögtön feleltem volna P.-k s megsemmisitettem volna vádját, néked szót sem tettem volna sorai s levelemről, s csak a váratlan meglepést szerzettem volna megjelenésével. – De egy levelemtől függ egész életed boldogsága, s magam tanács nélkül illy lépést bővebb megfontolás után tenni nem merék, én várva vártam Riskót, én közölni akartam vele tervem s jóvá hagyásával teljesitém, de tegnap s ma nem jött az idő halad nem szabad tett nélkül tőle e csalfa időtől jót reményleni; tehát tőled Júlia várom a határzatot, adj egy szóval szabadságot, s én felelek P.-k, bízd reám hogy mit? Kezedbe áll Julia sorsod eldönteni, de még határzatod kimondod gondolj egy kicsit arra, hogy azon Debrecenyí kaland való, s azon célból követődött el hogy Téged boszancson, mert Endréden több napok mulatása után azzal is mulatták P.-t hogy néked Lokodettível illy, s illy viszonyod volt, Ő ezt hitte kevés ideig, s azon idő alatt követte el azon kalandot. Most jelen Pesten azt beszéli hogy fel útazza Magyar hont, keres egy szép paraszt léányt, nagy hajjal ép szív 's tes[t]tel, azt nőjül veszi s mint nője is paraszt öltönybe le eresztett bé font hajjal fog járni. Ez nem koholmány, (de bohóság Tőle) illyest beszélni. Én tegnapelőtt sokat beszéltem Riskóval felőled s Róla, R. olly nyilt volt, hogy én megvallám, hogy Te szereted P.-t. Ő neheztel mindkettőtökre azon levél miatt, a levél most is bontatlanúl nála erre esküdött, de elhányta írásai közt mihelyest kikeresi vissza küldi P.-k. Ő olly nyilt, olly részvétellel szólott felőled, s P.-ről hogy Tőle tanácsot kérni akartam, de nem jövén Tőled kérem ezt. – Alkalmat nem várok Erdődre, nem halaszthatom tovább levelem, s e könyv elküldését, Majtényig küldöm reménylem még ma lesz szives Kruzlits át küldeni. Hát a kesztyüket megkaptad?_Isten véled Júlia, én megmondtam most néked, hogy itt az idő mellyben határozz, tanácsot nem adhatok, a világért nem tenném ezt, itt szíved egyedüli sugallására hallgass. Ölelve vagyok

szerető igaz barátnéd

Mari.