Main Page

From wikibase-docker
Revision as of 15:03, 20 February 2024 by PalkóÁron (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

PROJEKTEK


Kosztolanyi2.jpg
Kosztolányi-forrásjegyzék / Bibliography of Dezső Kosztolányi

A Kosztolányi-forrásjegyzék eddig megjelent hat kötete Kosztolányi Dezső hírlapokban és folyóiratokban megjelent írásainak bibliográfiai adatait gyűjti egybe. Létrejöttének apropója a Kosztolányi kritikai kiadás munkálatainak megkezdése volt...


Hajnóczy-hagyaték / Hajnóczy Archive // Hajnóczy-bibliográfia / Bibliography of Péter Hajnóczy

Ez a katalógus Hajnóczy Péter (1942–1981) teljes fennmaradt hagyatékának adatait tartalmazza, valamint a rekordokon keresztül hozzákapcsolt link formájában elérhetővé teszi a dokumentumok saját fejlesztésű repozitóriumi eszközre feltöltött digitális fakszimiléit...


KASINET

A magyar avantgárd mozgalom átfogó története egy évszázad múltán is részben megíratlannak tekinthető, hiszen az elkészült munkák összessége sem adja ki az avantgárd történetének gazdagon rétegzett, feszültségekkel terhelt, apró belvillongásokban és lassú, tektonikus változásokban egyaránt gazdag történetét...Századfordulós sajtóbibliográfia / Bibliography of Hungarian Belle Époque Press

Közismert tény, hogy a magyarországi időszaki sajtó fénykora a századfordulóra tehető. 1900 körül ezer-ezerkétszáz magyar és idegen nyelvű napilap, hetilap, folyóirat és egyéb nyomtatott sajtótermék jelent meg az országban...Krúdy Gyula-bibliográfia / Gyula Krúdy bibliography

Több, mint negyvenéves pályafutása alatt Krúdy Gyula több ezer szöveget publikált különböző alkalmi és időszaki kiadványokban, illetve számtalan kötetében. Pályakezdő éveit leszámítva mindig egyszerre több fontos orgánummal állt kapcsolatban, de írásait rendszeresen újraközölte, némely esetben pedig újraírta...
Az adatbázis és az azt működtető szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, és ezek részben vagy egészben történő felhasználása engedélyhez kötött.


IMPRESSZUM

Az ITIdata a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet biográfiai, bibliográfiai és filológiai adatokat tartalmazó szemantikus tudásgráfja. A szolgáltatás az ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszékén létrehozott ELTEdata mintáját követi, az ott fejlesztett szoftverre épül. A két rendszer adatszerkezetét közösen fejlesztjük. Az ITIdata szakmai felügyeletét az Irodalomtudományi Intézetben működő DigiPhil csoport látja el.  

  • Felelős kiadó: Kecskeméti Gábor
  • Főszerkesztő: Palkó Gábor
  • Koncepció, adatszerkezet: Fellegi Zsófia, Palkó Gábor
  • Szemantikus web és digitális filológiai szakértő: Fellegi Zsófia
  • Felelős szerkesztő: Dobás Kata
  • Technikai partner: Qulto
  • Hivatkozás: Palkó Gábor, Fellegi Zsófia, Dobás Kata (szerk.): ITIdata, Irodalomtudományi Intézet – DigiPhil, Budapest:2023, doi: 10.5281/zenodo.8106084